T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Komite ve Komisyon Listesi

Güncelleme Tarihi: 29/01/2019

1-SKS BİRİM SORUMLULARI

a) SKS Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu –Eda PAKÖZ (ATT)

b) SKS Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu –Farma İZGİ (Lab.Tek.)

c) SKS Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu –Erdem DURĞUN (Röntgen Tek.)

d) SKS Doğum Hizmetleri Sorumlusu –Burçak TAŞ (Ebe)

e) SKS Çocuk Kliniği Sorumlusu –Gülsüm KARAKAPLAN (Hemşire)

f) SKS Dahiliye Kliniği Sorumlusu – Pervin ÖĞÜT (Hemşire)

g) SKS Eczane Hizmetleri Sorumlusu –Can YILDIRIM (Hemşire)

h) SKS Bilgi Yönetimi Sorumlusu –Can YILDIRIM (Hemşire)

ı) SKS Poliklinik Hizmetleri Sorumlusu –Metin BAL (Röntgen Teknisyeni)

i) SKS Tesis Güvenliği Sorumlusu - Zeki BEYAZIT (İdari ve Mali Hiz.Müdürü)

j) SKS Destek Hizmetler Sorumlusu – Abdullah YILDIZ(Sağ.Bak.Hiz.Müdürü)

2-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:                                           

A)KOMİTEYİ OLUŞTARACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (M.Salih AKATAY)
 • Dahili branş uzmanı. (Doğan DEMİR)
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Hasta Bakım Hizmetleri sorumlusu(Abdullah YILDIZ)
 • Ebe temsilcisi (Naide BALCI)
 • Hemşire temsilcisi (Pervin ÖĞÜT)
 • Hemşire   (Vedat GÜNEŞ)-Komite Başkanı
 • Hemşire(M.Sadri AK)-Sekreterya
 • Laboratuar temsilcisi (Farma İZGİ)
 • Röntgen Temsilcisi(Erdem DURĞUN)

  B)Komitenin görev alanı:

  • Hastaların doğru kimliklendirilmesi.
  • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması.
  • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması.
  • Radrasyon güvenliğinin sağlanması.
  • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması.
  • Güvenli cerrahi girişimlerin sağlanması.
  • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması.
  • Hasta mahremiyetinin sağlanması
  • Hastaların güvenli transferi
  • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
  • Bilgi güvenliğinin sağlanması
  • Enfeksiyonların önlenmesi
  • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması

   C)Komitenin sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

  3-ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

  A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hizmetleri yönetici birer temsilci (Abdullah YILDIZ)
 • Bir hekim (Dr.Fatih İZGİ)
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi (Elif KARTAL)
 • Laboratuar Teknisyeni (Fatma İZGİ)
 •  Hemşire (Sabri KAYA)
 • Hemşire  (Vedat GÜNEŞ)-Komite Başkanı
 • Hemşire  temsilcisi(Gülsüm KARAKAPLAN) Sekreterya
 • Hemşire Temsilcisi(Mehmet Sadri AK)

  B)Komitenin görev alanı:

 • Çalışanların zarar görme riskinin azaltılması.
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.
 • Fiziksel şiddete maruz kalma riskinin azaltılması.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması.
 • Sağlık tarama programının hazırlanması, takibini sağlanması

  C)Komitenin Sorumlulukları:                     

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekretarya oluşturarak dosyalamalıdır.

  4-EĞİTİM KOMİTESİ:

  A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (Abdullah YILDIZ)
 • Bir hekim (Dr.Fatih İZGİ)-Komite Başkanı
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Eğitim Hemşiresi (Pervin ÖĞÜT)-Sekreterya
 • Hemşire  temsilcisi  (Ayşe AKALP)
 • Ebe temsilcisi (Naide BALCI)
 • Röntgen temsilcisi (Metin BAL)
 • Laboratuar temsilcisi (Fatma İZGİ)

   

  B)Komitenin görev alanı:

 • Hizmet kalite standartları eğitimi.
 • Hizmet içi eğitimler.
 • Uyum eğitimleri.
 • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

  C)Komitenin sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları  TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekretarya oluşturarak dosyalamalıdır.

  5-)TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

  A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hem. Hiz. yönetici birer tem. (Zeki BEYAZIT)-Komite Başkanı
 • Kalite yönetim direktörü  (Vedat GÜNEŞ)
 • Hemşire (Nazire BATİBAY)-Sekreterya
 • Afet ve acil durum yönetim sorumlusu (Dr.Mehmet Salih AKATAY)
 • Tibbi cihaz yönetimi sorumlusu (Ali BAŞDUVAR)
 • Laboratuar temsilcisi (Fatma İZGİ)
 • Röntgen temsilcisi (Erdem DURĞUN)
 • Hemşire  (Berivan GÜN)
 • Hemşire temsilcisi(Sevim AKTERT AKSEL)
 • Ebe  temsilcisi (Naide BALCI)

  B)Komitenin görev alanı:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması.
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
 • Atık yönetimi çalışmaları.
 • Tıbbi cihazların bakım,onarım,ölçme,ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonların yapılması.
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi.
 • Tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekibi oluşturmak.

  C)Komitenin sorumlulukları:

  • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
  • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
  • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
  • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

   6-)ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ:

   A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Başhekim (Dr.Mehmet Salih AKATAY) Komite Başkanı
 • Dahili Branş Uzmanı (Uzm.Dr.Doğan DEMİR)
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı  (Uzm.Dr.Abdurrahman BİTKAY)
 • Hastane Müdürü  (Zeki BEYAZIT)
 • Eczane Sorumlusu (Can YILDIRIM)
 • Başhemşire (Abdullah YILDIZ)
 • Kalite Yönetim Direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Pervin ÖĞÜT (Hemşire)
 • Elif KARTAL (Tıbbi Sekreter)

  8-)YÖNETİM HİZMETLERİ ve STOK YÖNETİMİ  SORUMLUSU

 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Elif KARTAL)-Sekreterya

  B)Komitenin görev alanı:

  • Bilimsel esaslar çerçevesinde, hastanenin özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygulamak, Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunmak,
  • . Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
  • Hastane personeline, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
  • Hastanenin ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirmek ve çalışmaların sürekliliğini sağlamak,
  • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
  • Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
  • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
  • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmak,
  • Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç Patenlerini  içeren sürveyans raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirmek,
  • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek.
  • Enfeksiyon Kontrol Komitesi gerekli durumlarda yazı, poster, broşür ve pano gibi enfeksiyon kontrolüne yönelik duyuru ve bildirileri gerekli birimlere ilan eder ve güncelliğini takip eder.

   C)Komitenin Sorumlulukları:

   • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
   • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
   • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
   • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

    7-)HASTA HAKLARI BİRİMİ:

 • Zeki BEYAZIT (Hastane Müdürü)

  9-)HASTA BAKIM HİZMETLERİ SORUMLUSU

 • Abdullah YILDIZ (Başhemşire)

  10-) AKILCI İLAÇ KULLANIMI  VE İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

 • Abdullah YILDIZ (Başhemşire)
 • Fatih İZGİ (Doktor)(Komite Başkanı)
 •  Vedat GÜNEŞ(Hemşire)-Sekreterya
 • Vedat GÜNEŞ (Kalite Yönetim Direktörü)
 • Elif KARTAL (Enf.Kont.Hemşiresi)
 • Can YILDIRIM (Eczane Sorumlusu)

  Komitenin(Ekibin) Görev ve Sorumlulukları

  • 1-Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
 • 2-Akılcı ilaç kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalıdır.
 • 3-Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmalıdır. Alınan  kararlar imza altına alınmalıdır.
 • 4-Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapmalı ve salt        çoğunluk ile karar almalıdır.
 • 5-Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi verilmelidir.
 • 6- İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmalıdır.
 • 7-Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmeleri sağlık personeline hastalara anlatması yönünde bilgilendirmelerde bulunmalı, Dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalıdır.
 • 8-Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır.
 • 9-Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır
 • 10- Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır

  .

  11-) ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

 • Ömer AKÇEKAN(Lab.Tek)
 • Ayşe AKALP (Hemşire)
 • Mehmet YAMAN(Hemşire)
 •  

  12)SİVİL SAVUNMA BİRİMİ(HAP)

 • Elif KARTAL(Hemşire)-Sorumlu
 • Şahin TİMUR (Hemşire )-Sekreterya

  13)İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (M.Salih AKATAY)
  • Nazire BATIBAY (Hemşire )-Komite Başkanı
  • Vedat GÜNEŞ(Kalite Yönetim Direktörü)
  • Abdullah YILDIZ (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
  • Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu –Eda PAKÖZ (Hemşire)
  • Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu –Fatma İZGİ (Lab.Tek.)
  • Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu –Erdem DURĞUN (Röntgen Tek.)
  • Doğum Hizmetleri Sorumlusu –Burçak TAŞ
  • Çocuk Kliniği Sorumlusu –Gülsüm KARAKAPLAN (Hemşire)
  • Dahiliye Kliniği Sorumlusu – Pervin ÖĞÜT (Hemşire)
  • Eczane Hizmetleri Sorumlusu –Can YILDIRM(Hemşire)
  • Elif KARTAL (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
  • Sarf  Tüketim  Sorumlusu-Ali BAŞDUVAR (Hemşire)

   GÖREV  ALANI

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık plan oluşturur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili üst değerlendirmelerde bulunur.
 • 3 aylık sonuçları değerlendirip risk değerlendirme yönetimine sunar.
 • Hastanede mevcut risklerin ortadan kaldırmak adına gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
 • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı noktasında eğitimler düzenler.
 • İş ve işçi sağlığı ve güvenliği yasal yollardan takibini sağlar.
 • Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesiyle birlikte sağlık taramalarının takibini yapılmasının kontrolünü sağlar.

  Komitenin Sorumlulukları:

  • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
  • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
  • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
  • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

   GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ SORUMLULARI

  • M.Salih AKATAY (Başhekim)
  • Zeki BEYAZIT (İdari Mali İşler Müdürü)
  • Abdullah YILDIZ(Sağlık bakım Hizmetleri Müdürü)
  •  

 • Vedat GÜNEŞ(Kalite Yönetim Direktörü)
 • Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu –Eda PAKÖZ (Hemşire)
 • Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu –Fatma İZGİ (Lab.Tek.)
 • Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu –Erdem DURĞUN (Röntgen Tek.)
 • Doğum Hizmetleri Sorumlusu –Burçak TAŞ (Ebe)
 • Çocuk Kliniği Sorumlusu –Gülsüm KARAKAPLAN (Hemşire)
 • Dahiliye Kliniği Sorumlusu – Pervin ÖĞÜT (Hemşire)
 • Eczane Hizmetleri Sorumlusu –Can YILDIRIM (Hemşire)
 • Elif KARTAL (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
 • Sarf  Tüketim  Sorumlusu-Ali BAŞDUVAR (Hemşire)

  Görev ve sorumlulukları

  • Olay bildirimi, ilgili personel tarafından güvenlik raporlama bildirim formu kullanılarak en kısa zamanda kalite yönetim birimine yapılır.
  • Bildirimi yapılacak olaylar asgari;
 • İlaç güvenliği,
 • Hasta güvenliği,
 • Laboratuar güvenliği konularını kapsamalıdır.
 • Kalite Yönetim Birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletir.

  İlgili komite olayla ilgili gereken tedbiri alır, olay bildirimi ile ilgili kök neden analizi yapar.

  Gerekirse ilgili komite Düzeltici-önleyici faaliyet başlatır.

 • Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetler kalite yönetim birimine gönderilir.

  LABORATUAR GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • Hastane Yöneticisi(Başhekim)-Mehmet Salih AKATAY
 • Kalite Yönetim Direktörü-Vedat GÜNEŞ
 • Verimlilik Sorumlusu-Vedat GÜNEŞ
 • Laboratuar Sorumlusu-Fatma İZGİ
 • Acil Sorumlu Hekimi-Fatih İZGİ
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı-Abdurrahman BİTKAY

  BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ

 • İdari Mali Hizmetler Müdürü-Zeki Beyazıt
 • Kalite Yönetim Direktörü-Vedat GÜNEŞ
 • Verimlilik Sorumlusu-Vedat GÜNEŞ
 • Bilgi Yönetimi Sorumlusu-Can YILDIRIM
 • Bilgi İşlem Sorumlusu-Mehmet Zülküf POLAT

  14-) MAVİ KOD UYGULAMA BİRİM SORUMLULARI

 • Abdullah YILDIZ (Sağlık bakım Hizmetleri Müdürü)
 •  

 • Fatih İZGİ (Doktor)
 • Zehra ÇAĞLAYAN (Hemşire)
 • Pervin ÖĞÜT (Hemşire)(Sekreterya)
 • Naide BALCI (Ebe)
 • Fatma İZGİ (Lab.Tek)
 • Erdem DURĞUN (Röntgen Tek)
 •  

  MAVİ KOD UYGULAMA EKİBİ (Mesai Saatleri içinde (08:00-17:00))

  • Nöbetçi Acil Hekimi
  • Nöbetçi Sağlık Personeli (A.T.T,Hemşire,Sağlık Memuru,Ebe)

   NOT:Mavi KOD Uygulama ekibi mesai saatleri içerisinde alınan MAVİ KOD çağrılarına cevap verecektir.Mesai saatleri dışında ise 24 saat nöbet tutan acil hekimi ve acil servis sağlık personelleri MAVİ KOD çağrılarını değerlendirmek ve alınan çağrıyı icap etmekle sorumludurlar.

   15-)BEYAZ KOD (113) UYGULAMA BİRİM SORUMLULARI

  • M.Salih AKATAY (Başhekim)
  •  

  • Doğan DEMİR (Uzm.Doktor)
  • Nehir ATEŞMEN (Doktor)
  • Ayşe AKALP (Hemşire)(Sekreterya)
  • Hasan OĞUZ (Hemşire)
  • Metin BAL (Röntgen Tek.)
  •  

   16-)PEMBE KOD UYGULAMA BİRİM SORUMLULARI

  • Zeki BEYAZIT (İdari Mali İşler Müdürü)
  •  

  • Uzm.Dr.Abdurrahman BİTKAY (Çocuk Sağ.ve Hast.Uzmanı)
  • Sevim AKTERT AKSEL (Hemşire)
  •  

   17-)KIRMIZI  KOD UYGULAMA BİRİM SORUMLULARI

 • Tıbbi Hizmetler Yöneticisi -M.Salih AKATAY(Başhekim)

 • Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi-Abdullah YILIDIZ(Sağlık Bakım Hiz. Müdürü)
 • Çalışan Hak.  Sor.- Ayşe AKALP (Hemşire)
 • Zeki BEYAZIT (İdari Mali İşler Müdürü)
 • Tesis Güvenliği Kom.Sekreteryası-Nazire BATİBAY (Hemşire)
 • Sivil Savunma Sorumlusu-Elif KARTAL(Hemşire)(Sekreterya)
 • Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu- Ali BAŞDUVAR(Hemşire)
 • Kalite Yönetim Diretörü-Vedat GÜNEŞ(Hemşire)

  NOT:S.K.S kapsamında hastanemizde kurulan  tüm Komite ve birimleri oluşturan   sağlık personellerimize görev ve sorumlulukları hakkında eğitim verilmiştir.

                                                                   

  SKS KOMİTELER GÖREVLENDİRME VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR  02/01/2018

  1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:                                           

   A)KOMİTEYİ OLUŞTARACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (M. Salih AKATAY)
 • Dahili branş uzmanı. (Uzm. Dr.Doğan DEMİR)
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Hasta Bakım Hizmetleri sorumlusu(Abdullah YILDIZ)
 • Ebe temsilcisi (Naide BALCI)
 • Hemşire temsilcisi (Pervin ÖĞÜT)
 • Hemşire   (Vedat GÜNEŞ)-Komite Başkanı
 • Hemşire(M.Sadri AK)-Sekreterya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Laboratuar temsilcisi(Fatma İZGİ)
 • Röntgen Temsilcisi (Erdem DURĞUN)

B)Komitenin görev alanı:

 • Hastaların doğru kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması,
 • Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması,
 • Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
 • Radyasyon güvenliğinin sağlanması,
 • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
 • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
 • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır.
 • Hasta mahremiyetinin sağlanması
 • Hastaların güvenli transferi
 • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 • Bilgi güvenliğinin sağlanması
 • Enfeksiyonların önlenmesi
 • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması

C)Komitenin sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

.

 

2-ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hizmetleri yönetici birer temsilci (Songül YEŞİLOT)
 • Bir hekim (Dr.Fatih İZGİ)
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Enfeksiyon kontrol hemşiresi (Elif KARTAL)
 • Laboratuar Teknisyeni (Fatma İZGİ)
 • Hemşire (Sabri KAYA)
 • Hemşire (Vedat GÜNEŞ)-Komite Başkanı
 • Hemşire(Gülsüm KARAKAPLAN) Sekreterya
 • Hemşire Temsilcisi(Mehmet Sadri AK)

B)Komitenin görev alanı:

Çalışanların zarar görme riskinin azaltılması.

 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması.
 • Fiziksel şiddete maruz kalma riskinin azaltılması.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması.
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması.
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını kapsamalıdır.

C)Komitenin Sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekretarya oluşturarak dosyalamalıdır.

    

  3-EĞİTİM KOMİTESİ:

  A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (Abdullah YILDIZ )
 • Bir hekim (Dr.Fatih İZGİ)-Komite Başkanı
 • Kalite yönetim direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Eğitim Hemşiresi (Pervin ÖĞÜT)-Sekreterya
 • Ebe temsilcisi (Naide BALCI)
 • Röntgen temsilcisi (Metin BAL)
 • Laboratuar temsilcisi (Fatma İZGİ)

  B)Komitenin görev alanı:

 • Hizmet kalite standartları eğitimi.
 • Hizmet içi eğitimler.
 • Uyum eğitimleri.
 • Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır.

  C)Komitenin sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları  TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekretarya oluşturarak dosyalamalıdır.

  

     

4-)TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:

A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Tıbbi,idari ve hem. Hiz. yönetici birer tem. (Zeki BEYAZIT)-Komite Başkanı
 • Kalite yönetim direktörü  (Vedat GÜNEŞ)
 • Hemşire (Nazire BATİBAY)-Sekreterya
 • Afet ve acil durum yönetim sorumlusu (Dr.Mehmet Salih AKATAY)
 • Tibbi cihaz yönetimi sorumlusu (Ali BAŞDUVAR)
 • Laboratuar temsilcisi (Fatma İZGİ)
 • Röntgen temsilcisi (Erdem DURĞUN)
 • Hemşire (Berivan GÜN)
 • Hemşire temsilcisi(Hasan OĞUZ)
 • Ebe  temsilcisi (Naide BALCI)

  B)Komitenin görev alanı:

 • Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi.
 • Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması.
 • Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması.
 • Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları.
 • Atık yönetimi çalışmaları.
 • Tıbbi cihazların bakım,onarım,ölçme,ayar ve kalibrasyon planları ve kalibrasyonların yapılması.
 • Tehlikeli maddelerin yönetimi.
 • Tıbbi cihaz yönetiminden sorumlu ekibi oluşturmak.

  C)Komitenin sorumlulukları:

  • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
  • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
  • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
  • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

   5-)ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ:

   A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:

 • Başhekim (Dr.Mehmet Salih AKATAY) Komite Başkanı
 • Dahili Branş Uzmanı (Uzm.Dr.Doğan DEMİR)
 • Çocuk Hastalıkları Uzmanı  (Abdurrahman BİTKAY)
 • Hastane Müdürü  (Zeki BEYAZIT)
 • Eczane Sorumlusu (Can YILDIRIM)
 • Başhemşire (Abdullah YILDIZ)
 • Kalite Yönetim Direktörü (Vedat GÜNEŞ)
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi (Elif KARTAL)-Sekreterya

  B)Komitenin görev alanı:

 • İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenlemelerin sağlanması.
 • Antibiyotik kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması.

        El hijyenini sağlamaya yönelik eğitim programının hazırlanması. 

   

 • Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak hastanede uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirmek, bunları gerektikçe güncellemek,
 • Hastane personeline, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirmek,
 • Hastalar veya hastane personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar almak,
 • Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetlemek,
 • Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını yönetime sunmak,
 •  Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek.
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi gerekli durumlarda yazı, poster, broşür ve pano gibi enfeksiyon kontrolüne yönelik duyuru ve bildirileri gerekli birimlere ilan eder ve güncelliğini takip eder.

C)Komitenin Sorumlulukları:

 • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
 • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
 • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

        

         

  6)İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 • A)KOMİTEYİ OLUŞTURACAK KİŞİLER:
 •  Tıbbi,idari ve hemşirelik hiz. yöneticilerinden birer temsilci (M.Salih AKATAY)
  • Nazire BATİBAY (Hemşire)-Komite Başkanı
  • Hamit AKBALIK(Hemşire)-Sekreterya
  • Vedat GÜNEŞ(Kalite Yönetim Direktörü)
  • Abdullah YILDIZ (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
  • Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu –Eda PAKÖZ (Hemşire)
  • Laboratuar Hizmetleri Sorumlusu –Fatma İZGİ (Lab.Tek.)
  • Görüntüleme Hizmetleri Sorumlusu –Erdem DURĞUN (Röntgen Tek.)
  • Doğum Hizmetleri Sorumlusu –Burçak TAŞ (Ebe)
  • Çocuk Kliniği Sorumlusu –Gülsüm KARAKAPLAN (Hemşire)
  • Dahiliye Kliniği Sorumlusu – Pervin ÖĞÜT (Hemşire)
  • Eczane Hizmetleri Sorumlusu –Can YILDIRIM(Eczacı Teknikeri)
  • Elif KARTAL (Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi)
  • Sarf ve Tüketim Sorumlusu-Ali BAŞDUVAR (Tıbbi Sekreter)

   B)GÖREV  ALANI

   • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık plan oluşturur.
   • İş sağlığı ve güvenliği ile ilkgili üst değerlendirmelerde bulunur.
   • 6 aylık sonuçları değerlendirip risk değerlendirme yönetimine sunar.
   • Hastanede mevcut risklerin ortadan kaldırmak adına gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
   • Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı noktasında eğitimler düzenler.
   • İş ve işçi sağlığı ve güvenliği yasal yollardan takibini sağlar.
   • Çalışan sağlığı ve güvenliği komitesiyle birlikte sağlık taramalarının takibini yapılmasının kontrolünü sağlar.

    C)Komitenin Sorumlulukları:

    • Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.Aldıkları kararları imza altına almalıdır.
    • Düzenleyici ve önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
    • Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır.
    • Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.

     

AKILCI İLAÇ KULLANIMI  VE İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

 • Abdullah YILDIZ (Başhemşire)
 • Fatih İZGİ (Doktor)
 • Can YILDIRIM(Eczane Sor.)
 • Vedat GÜNEŞ (Kalite Yönetim Direktörü)
 • Elif KARTAL (Enf.Kont.Hemşiresi)
 • Vedat GÜNEŞ (Hemşire)-Sekreterya

Komitenin(Ekibin) Görev ve Sorumlulukları

 • 11- Hastane işleyişinin akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin sağlanabilmesi ve akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
 • 12- Akılcı ilaç kullanımı ekibi düzenli olarak ekip sorumlusu başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanmalıdır.
 • 13- Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapılmalı, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmalıdır. Alınan  kararlar imza altına alınmalıdır.
 • 14- Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapmalı ve salt        çoğunluk ile karar almalıdır.
 • 15- Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi verilmelidir.
 • 16-  İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmalıdır.
 • 17- Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmeleri sağlık personeline hastalara anlatması yönünde bilgilendirmelerde bulunmalı, Dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmalıdır.
 • 18- Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır.
 • 19- Yapılan tüm çalışmaları   TKY direktörü ve Kalite konseyi ile paylaşmalıdır
 • 20-

 

Alınan kararları sekreterya oluşturarak dosyalamalıdır.