T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 11/07/2019

  1. AMAÇ: Hastane misyon,vizyon ,değerleri paralelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.
  2. KAPSAM : Dicle Devlet Hastanesi tüm birimleri
  3. SORUMLULAR:Dicle Devlet Hastanesi tüm birimleri
  4. KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

      AMAÇ-1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

      HEDEF-1A:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin zamanında ,uygun  ve hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

      HEDEF-1B: Hastanemizde hizmet birimlerinin etkinliklerini arttırmak amacı ile  eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,

      HEDEF-1C:Yoğun bakım, palyatif tıbbi hizmet birimlerinin etkinliğinin arttırılması

      HEDEF-1D:Yataklı servislerde yatak sayısını arttırmak,faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak,

       AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

       HEDEF-2A:Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda  gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,

       HEDEF-2B:Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,

       HEDEF -2C:Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

       HEDEF-2D:Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde görülen eksikliklerin giderilmesi

       AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER  YAPMAK,

       HEDEF-3A:Hastanenin elektrik tüketimini azaltmay a yönelik düzenlemeler yapmak,

       HEDEF-3B:Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

       HEDEF-3C:Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında  dinlenebileceği  personel ve doktor  dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

       AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK,

       HEDEF-4A:Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

       HEDEF-4B:Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,

       HEDEF-4C:İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,

       HEDEF-4D:Sertifikası olan çalışanları sertifikalı oldukları birimlerde çalışmasını sağlamak

      AMAÇ-5:HASTA,HASTA YAKINLARI,HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ 

       ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

       HEDEF5A:Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,

       HEDEF-5B:Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,

       HEDEF-5C:Hastane hizmetleri ile ilgili tanıtıcı broşürleri hazırlamak,hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.