T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Dicle Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Politikamız

Güncelleme Tarihi: 29/01/2019


 1. VİZYONUMUZ

  Hastalarına kaliteli sağlık hizmeti veren ve onların güvenini sağlayan, sürekli gelişen ve kararlığını arttıran, çalışanlarına değer veren, toplumda güçlü, itibarı olan bir hastane olmak.

 2. MİSYONUMUZ

  Etik değerlere bağlı, hasta haklarına saygılı, tedavi edici uygulamalar yanında koruyucu sağlık çalışmalarını da kapsayan kaliteli ve ekonomik hizmetlerin din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin, nitelikli ve uzman kadrolarımız ile sunulmaktadır. Memnun hastalarımızın sayısını arttırmak en büyük hedefimizdir.

 3. AMAÇ
 • A-Herkesin hayatını bedenen ve ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürülmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla Dicle İlçesini kapsayan plan ve programları yapmak, uygulamak, ve her türlü teşkilatı kurmak ve kurdurmak;
 • B-Dicle Devlet Hastanesinin  diğer bir amacı hastalarının sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, grubun her noktasından, en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.
 • C-Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşmada üzerine düşen görevi en iyi şekilde icra etmek,koruyucu, tedavi edici hekimlik hizmetlerini yapmak, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini  en iyi şekilde sunmaktır.
 1.      HEDEFLERİMİZ

A- Dicle Devlet Hastanesinin, Tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet hedefi, Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, Üstün nitelikli ekibi  ile çevresindeki ve diğer illerde bulunan kamu hastanelerine Öncü  ve referans gösterilen  sağlık kurumu olmayı hedeflemektedir.

B- Tam donanımlı  eğitim ekibimiz ile ; bir yandan sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırken, bir yandan da kendi ekibimizi, tıbbi hizmet kalitemizi sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğiteceğiz.C-Sağlık konusunda hastalarımız için bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Kurumumuzdan hizmet almayı seçen hastalar,  Dicle Devlet Hastanesi’nin herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine grup içinde kolaylıkla ulaşabilecekler.

D-Hizmetlerimizi sunarken, en küçük ayrıntıda bile hastalarımızın kendilerini özel hissetmesini sağlayacak ve çözüm önerilerimizi onların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlayacağız.

E-Sağlık ekibimiz için, en önemli başarı göstergelerinden biri hastalarımızın memnuniyetidir. Bunun için, bizden hizmet alan hastalarımızın memnuniyetini sistemli olarak izleyecek ve elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanacağız.

F-Hastalarımıza  karşı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak da, maliyetlerimizi ve verimliliğimizi etkin olarak yönetip, yüksek kalitemizden ödün vermeden, hizmetlerimizin uygun fiyatlarla sunulmasını sağlayacağız.

G-Türkiye’de ve dünyada sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

H- Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.

I- Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de grup olarak öncü ve örnek olacağız.

5-DEĞERLERİMİZ;

A-Farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili olmaktan gurur duyan ekibimizdir.

B-Dicle Devlet Hastanesi, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır.

C-Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de en üst düzeyde insancıl yaklaşım ve düşünceye sahip,Değişime açık olan sağlık çalışanlarımızın olması.Sağlık Kurumumuz teknolojik gelişmeleri izleyerek, hizmetlerinin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapısını sürekli geliştirmektedir.